ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ รุ่น N100R ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก) สำหรับรถยนต์ฉุกเฉินกู้ภัย เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียน 81-3611 จันทบุรี (ศศิธร) รหัสครุภัณฑ์ 004-56-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ