ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-6238 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะฯ