ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูด Clean Food Good Taste เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายพลาสวูด