ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบและอุปกรณ์ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดทดสอบฯ