ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 3199 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์