ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นตราเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมเลขครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพ่นตราเทศบาลฯ