ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด หมายเลขครุภัณฑ์ 414-32-0033 จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด