ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0233, 420-58-0234, 420-62-0280 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ