ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 20 หมายเลขทะเบียน 81-6238 จันทบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย