ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (ครั้งที่ 9) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (อบรมอาชีพระยะสั้น)