ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถ้วยรางวัล