ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์