ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.ท.2