ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 23 หมายเลขทะเบียน 81-7303 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุยานพาหนะ เบอร์ 23