ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผสมยางแอสฟัลท์ หมายเลขครุภัณฑ์ 062-41-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องยางแอสฟัลท์