ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0114, 420-57-0221, 420-58-0243 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ