ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ขับวิน หมายเลขครุภัณฑ์ 466-61-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ขับวิน