ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 22 หมายเลขทะเบียน 81-6701 จันทบุรี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาฯ