ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 81-4250 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุยานพาหนะ (แบบปิคอัพ)