ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4017 จันทบุรี (อาชา 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อาชา 13)