ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการ (เสื้อคอเปิดกากี แบบที่ 1) จำนวน 37 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดปฏิบัติการ