ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 81-4062 จันทบุรี จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย