ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ยี่ห้อ 3K NS 100) สำหรับรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-4360 จันทบุรี (อาชา 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อาชา 3)