ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจาระบีเทรน HT ขนาด 10 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจาระบีเทรน HT