ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว