ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำตัวที่ 2 หมายเลขครุภัณฑ์ 055-60-0109 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำตัวที่ 2