ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายทุ่งดอนแดง จบ.ถ.000-19 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งดอนแดง จบ.ถ.000-19