ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสโมสร จบ.ถ.000-08 และคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิชา จบ.ถ.000-10 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายสโมสร จบ.ถ.000-08 และคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิชา จบ.ถ.000-10