ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านลุ่ม จบ.ถ.000-09 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลุ่ม จย.ถ.000-09