ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร บริเวณแยกที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมไฟสัญญาณ