ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสถานีสูบน้ำเสียสวนสาธารณะ 5 ธันวามหาราช โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสถานีสูบน้ำเสีย