ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะริมแม่น้ำ จำนวน 4 รายการ