ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ถ.สายเทศบาลพัฒนา 2 ชุมชนที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ (e-bidding)