ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8816 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-44-0026 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8816 จันทบุรี