ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 10 หมายเลขทะเบียน 80-8495 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-41-0026 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 10