ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ ถนนสายเทศบาลพัฒนา 2 ชุมชนที่ 14 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ (e-bidding)