ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 11 หมายเลขทะเบียน 80-8487 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-41-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย