ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo Denki ขนาด 18000 BTU รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0195 และเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo Denki ขนาด 18000 BTU รหัสครุภัณฑ์ 420-56-0196 จำนวน 7 รายการ

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ