ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจันทคามวิถี รหัสทางหลวง จบ.ถ.000-02 ผิวจราจร กว้าง 6.10-11.10 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 0.516 กิโลเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,700 ตารางเมตร และก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลายหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,095 ตารางเมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.จันทคามวิถี (e-bidding)