ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี