ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ หมึกพิมพ์ Fuji Xerox P355d สีดำ (CT201937) จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์