ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และ 2 (ประจำปีงบประมาณ 2565) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding)