ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น