ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 11 หมายเลขทะเบียน 80-8487 จันทบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 11