ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (น้ำยาล้างรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง