ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน 1 กช 2432 จันทบุรี รหัสครุภัณฑ์ 024-59-0061 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมรถจักรยานยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 024-59-0061