ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 055-61-0124 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง