ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ CARRIER ขนาด 18000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-41-0053 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ