ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)