ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 10 หมายเลขทะเบียน 80-8495 จันทบุรี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย เบอร์ 10